Andmete avalikustamise vorm 2021


Kuupäev: ______________________________

Täisnimi Tervishoiutöötaja/apteekri tegevuskoht Teenuse osutaja tegevuskoht Tegevuskoha riik Tegevuskoha aadress Unikaalne riigi tunnus (vabatahtlik) Annetused ja stipendiumid tervishoiuteenuse osutajale Sündmuste tasud Teenuse ja konsultatsiooni tasud
KOKKU (valikuline)
Sponsorluslepingud tervishoiuteenuse osutajaga või tervishoiueenuse osutaja määratud kolmanda osapoolega sündmuse korraldamiseks Registreerimistasud Reisi- ja majutuskulud Tasud Lepingus kokku lepitud seotud kulud, sh reisi ja majutuskulud
Tervishoiutöötaja/ apteeker ISIKULINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL ÜHELE TERVISHOIUTÖÖTAJALE/APTEEKRILE TEHTUD MAKSED KOKKU
Tervishoiutöötaja/apteeker 1X 300 X X X X
300
Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool
Kogusumma tervishoiutöötaja/ apteekri kohta X X X X X X
X
Tasu saajate arv X X X X X X X
Summeeritud avalikustatavate tervishoiutöötajate/apteekrite % kogu avalikustamisele kuuluvast tervishoiutöötajate/apteekrite arvust X X X X X X X
Teenuse osutaja TEENUSE OSUTAJA PÕHINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL ÜHELE TEENUSE OSUTAJALE TEHTUD MAKSED KOKKU
Eesti Kardioloogide SeltsX 1000 X X X X
1000
Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool
Kogusumma teenuse osutaja kohta X X X X X X
X
Tasu saajate arv X X X X X X X
Summeeritud avalikustatavate teenuse osutajate % kogu avalikustamisele kuuluvast teenuse osutaja arvust X X X X X X X


Uuringud ja arendustegevused SUMMEERITUD AVALIKUSTAMINE
Uuringute ja arendustegevuse jaoks makstud tasud